Rådgivning

MV Farligt affald A/S tilbyder rådgivning og vejledning.

Ring til vores konsulent på tlf. 6916 0388.

Affaldsguide

   

Få overblik i
affaldsguiden!

 

     

Genbrugsplads 

Mindre mængder affald kan I også aflevere på genbrugspladserne mod betaling efter vægt.

Find den genbrugsplads, I hører under:

Brønderslev og Hjørring kommuner

Frederikshavn Kommune

Læsø Kommune

Affaldstype

MV Farligt affald A/S afhenter og behandler alle typer farligt affald, undtagen eksplosiver.

 

Afhentning af dit farlige affald er gratis – du betaler blot for behandlingen af affaldet.

 

Du har også mulighed for selv at aflevere dit farlige affald hos os.

 

Deklarationsgebyr

For alle affaldstyper tillægges deklarationsgebyr på 59,- kr. pr. deklaration vi udarbejder.

 

Har du brug for at vide mere om vores behandlingspriser er du velkommen til at skrive en mail til afhentning@modtagestation.dk eller ringe på telefon 6916 0388

 

Af affaldstyper kan vi nævne:

 

Spildolie

Slopolie

Syre og baser

Kølervæske

Køle- og smøremidler

Oliefiltre

Batterier

Benzin

Spraydåser

Medicinrester

Giftrester

Lysstofrør

Malerrester

Slam

Rengøringsmidler

PCB-holdigt affald

Trykflasker

El-pærer

Limrester

Kviksølv

Oxiderende affald

affaldstyper