Rådgivning

MV Farligt affald A/S tilbyder rådgivning og vejledning.

Ring til vores konsulent på tlf. 6916 0388.

Affaldsguide

   

Få overblik i
affaldsguiden!

 

     

Genbrugsplads 

Mindre mængder affald kan I også aflevere på genbrugspladserne mod betaling efter vægt.

Find den genbrugsplads, I hører under:

Brønderslev og Hjørring kommuner

Frederikshavn Kommune

Læsø Kommune

Affaldstype

Find affaldstype i skemaet. MV Farligt affald A/S henter gratis affaldet hos jer - I betaler blot behandlingsprisen (se nedenfor). I kan også vælge selv at aflevere affaldet på MV Farligt affald A/S. Prisen på behandling af affald kan variere alt efter type, emballage og mængde.

Priserne inkl. afhentning og behandling. 
Priserne er gældende fra 1. januar 2020 og er ekskl. moms.

Der tages forbehold for prisændringer.

Finder du ikke den affaldstype, du søger, eller har du større mængder, er du velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

Deklarationsgebyr
For alle affaldstyper tillægges et gebyr på 59 kr. pr. deklaration vi udarbejder.

Penge tilbage
Nogle af affaldstyperne får I penge for at aflevere - disse er markeret med et "-" foran prisen.

  Affaldstype

Pris 2020  
(kr. pr. kg)  

 Acetone 8,05
 Affedtningsvæske  4,25
 Amalgamaffald 60,78
 Basisk affald  10,99
 Basisk affald, palletank 4,38
 Batterier 0,36
 Benzin 3,82
 Blandet B-affald 18,34
 Blandet H-affald 7,85
 Bore-/skæreslam 4,25
 Bremsevaskervand 2,09

 
 Brændbart bygningsaffald med tungmetaller over   grænseværdi for farligt affald, og PCB under 50 ppm.
 (Her er tungemetal-værdien vigtigere end PCB.)

4,56
 Brintoverilte  46,60
 Bremsestøv  4,25
 Bremsevæske  1,99
 Desinfektionsmiddel                         4,25
 Diesel  3,82
 Elsparepærer  1,68
 Epoxyaffald  5,72
 Fixérvæske -0,20
 Formalin 7,85
 Fremkaldervæske  3,95
 Gift                         11,88
 Hydrogenperoxid  46,60
 Imprægneringsvæsker 5,32
 Isocyanater  12,41
 Jod *  46,60
 Kanyler  6,61
 Klinisk risikoaffald  Ring og hør
 Klude med farligt affald                        2,63
 Kviksølv, flydende  101,30
 Kviksølvholdigt, termometre m.m.                       101,30
 Kviksølvlamper 18,59
 Køle-/ smøremiddel   2,24
 Kølervæske 1,90
 Kølervæske, tankbil **   1,58
 Laboratorieaffald  17,31
 Limrester  5,95
 Lysstofrør                         1,68
 Malerfiltre  4,91
 Malingsrester  5,95
 Medicinrester  7,75
 Methanol 3,82
 Natriumhydroxid (lud) 11,37
 Olieaffald, fast (opsugning, klude m.m.)  2,63
 Olie- og brændstoffiltre 2,84
 Olieslam  1,39
 Opløsningsmidler, flydende  3,82
 Opløsningsmidler, små emballager  8,05
 PCB, fuger                       12,16

 
 PCB-holdigt farligt affald med indhold over 50 ppm.
 (Her er PCB-værdien vigtigere end tungmetallers   grænseværdi.)

                        9,66

 Perchlorethylen  46,60
 Rengøringsmidler  4,25
 Rensefortynder 3,82
 Rensevæsker  4,25
 Salpetersyre

                       10,99

 Salpetersyre, palletanke 

4,38

 Saltsyre                          10,99
 Sandblæsningssand  2,09
 Slibestøv, sand og rust  2,09
 Slopolie (afhænger af kvalitet) Ring og hør!
 Smørefedt  5,72
 Spildolie, ren, emballeret                       0,15
 Spraydåser                           8,21
 Sprit, palletank  3,82
 Sprøjtemidler  11,88
 Svovlsyre  11,98
 Svovlsyre, palletank 4,38
 Sølvnitrat  10,99
 Tom kemikalieemballage

                         5,67

 Trykflasker, gasflasker /kosangas, pulverslukker                            12,31
 *** Trykflasker, andre typer                  afhænger af type

 Trykflasker, små (Weber, sodastream)

                          7,78
 Usorteret affald    15,75

* Ekskl. halogen-/svovltillæg
** Tillæg for tankbil 995 kr./time
*** Eventuelt tillag pr. flaske

Alle priser er vejledende og afhængige af affaldets sammensætning.

 

affaldstyper