Rådgivning

Modtagestationen tilbyder gratis råd og vejledning.

Kontakt vores konsulent på tlf. 9623 6680.

Affaldsguide

   

Få overblik i
affaldsguiden!

 

     

Genbrugsplads 

Mindre mængder affald kan I også aflevere på genbrugspladserne mod betaling efter vægt.

Find den genbrugsplads, I hører under:

Brønderslev og Hjørring kommuner

Frederikshavn Kommune

Læsø Kommune

Affaldstype

Find affaldstype i skemaet. Modtagestation Vendsyssel henter gratis affaldet hos jer - I betaler blot behandlingsprisen (se nedenfor). I kan også vælge selv at aflevere affaldet på Modtagestation Vendsyssel. Prisen på behandling af affald kan variere alt efter type, emballage og mængde.

Priserne inkl. afhentning og behandling. 
Priserne er gældende fra 1. januar 2018 og er ekskl. moms.

Der tages forbehold for prisændringer.

Finder du ikke den affaldstype, du søger, eller har du større mængder, er du velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

Deklarationsgebyr
For alle affaldstyper tillægges et gebyr på 59 kr. pr. deklaration vi udarbejder.

Penge tilbage
Nogle af affaldstyperne får I penge for at aflevere - disse er markeret med et "-" foran prisen.

  Affaldstype

Pris 2018  
(kr. pr. kg)  

  Acetone 7,80
  Affedtningsvæske  4,13
  Amalgamaffald 59,00
  Basisk affald  10,65
  Basisk affald, palletank 4,24
 Batterier 0,35
  Benzin  3,70
  Blandet B-affald  17,75
  Blandet H-affald  7,61
  Bore-/skæreslam  4,06
  Bremsevaskervand  2,02
  Brændbart bygningsaffald, farligt (PCB under 50ppm)  4,50
  Brintoverilte  46,00
 Bremsestøv   4,15
  Bremsevæske  1,92
   Desinfektionsmiddel                         4,13
   Diesel  3,70
   Elsparepærer  1,63
  Epoxyaffald  5,55
  Fixérvæske    -0,20
  Formalin   7,63
  Fortynder, palletank   3,70
  Fotovæsker   3,80
  Fremkaldervæske  3,80
  Gift                         11,50
 Hydrogenperoxid  46,00
  Imprægneringsvæsker 5,15
  Isocyanater  12,00
   Jod *  46,00
  Kanyler  6,40
   Klinisk risikoaffald  Ring og hør
  Klude med farligt affald                        2,55
  Kondensatorer uden PCB pr. stk  56,75
 Kviksølv, flydende  99,00
 Kviksølvholdigt, termometre m.m.                         99,00
 Kviksølvlamper 18,00
  Køle-/ smøremiddel   2,02
 Køle-/ smøremiddel, tankbil ** 1,93
  Kølervæske 1,84
 Kølervæske, tankbil **   1,53
   Laboratorieaffald  16,75
  Limrester  5,75
  Lysstofrør                         1,63
 Malerfiltre  4,75
 Malingsrester  5,75
  Medicinrester  7,50
  Metalpulver Afhænger af type
  Methanol 3,70
  Natriumhydroxid (lud) 11,00
    Olieaffald, fast (opsugning, klude m.m.)  2,55
  Olie- og brændstoffiltre 2,70
  Olieslam  1,36
  Opløsningsmidler, flydende  3,70
  Opløsningsmidler, små emballager  7,80
  PCB, fuger                        11,75
  PCB, med bly eller andet forurenet med PCB

                        9,35

  Perchlorethylen  46,00
  Petroleum  3,70
  Rengøringsmidler  4,12
  Rensefortynder 3,70
  Rensvæsker  4,13
  Salpetersyre

                       10,65

  Salpetersyre, palletanke 

4,24

  Saltsyre                          10,65
  Sandblæsningssand  2,02
  Slibestøv, sand og rust  2,02
  Slopolie (afhænger af kvalitet) Ring og hør!
  Smørefedt  2,55
  Spildolie, ren, emballeret                       0,00
  Spildolie, uemballeret (afhænger af kvalitet)  Ring og hør!
  Spraydåser                           7,95
  Sprit, palletank  3,70
  Sprøjtemidler  11,50
  Svovlsyre  11,60
  Svovlsyre, palletank 4,24
  Sølvnitrat  10,65
  Terpentin  2,23
  Tjære  6,80
  Tom kemikalieemballage

                         5,50

  Toner  6,80
  Trykfarve                            3,62
  Trykflasker, gasflasker /kosangas o.lign.)                            11,93
  Trykflasker, pulverslukkere                          11,93

  Trykflasker, små (Weber, sodastream)

                          7,53
  Usorteret affald    15,25

* Ekskl. halogen-/svovltillæg
** Tillæg for tankbil 945 kr./time
Alle priser er vejledende og afhængige af affaldets sammensætning.

 

affaldstyper