Emballagetype

I tvivl om, hvilken emballage du skal vælge? Ring 6916 0388.

Forskrift

 

Læs Hjørring Kommunes Forskrift for opbevarling af olie og kemikalier

 

Emballage og tilbehør

Farligt affald skal pakkes i emballager, som er solide og kan holde til transport med lastbil.

Emballage til farligt affald skal opfylde en række krav. Den skal være:

  • egnet til den pågældende affaldstype 
  • tæt 
  • lukket forsvarligt 
  • ren – rester af affald udvendigt på emballagen skal fjernes

Det gælder desuden, at: 

  • Gamle mærkesedler, som ikke svarer til indholdet, fjernes eller slettes.
  • Er affaldet farligt gods, skal emballagen være UN-godkendt.

MV Farligt affald kan levere godkendte emballager i mange forskellige størrelser og typer. Det koster 73 kr. at få leveret emballage pr. EUR-palleplads.

Vær opmærksom på, at alle priser er ekskl. moms


Emballager til flydende affald:

MV-palletanke 
Højde 1900 mm, tank i HDPE-plast
800 l ny, 800 l brugt.

Ring og forhør om pris

 
     

Spunstromler 
Højde max. 980 mm 
200 l jern, 200 l plast.

Ring og forhør om pris

 
     
Dunke, HDPE-plast
25 l, engangs: 65,85 kr.
   

 

Emballager til fast affald:

Spændelågsfade
Højde max. 980 mm
30 l plast, 60 l plast, 120 l plast, 200 l jern.

Ring og forhør om pris

 

 

 

 

MV-containere 

240 l: 114 kr./pr. bytning
240 l: 0 kr. lejepris pr. måned
660 l: 73 kr. pr. bytning
660 l: 50 kr. lejepris pr. måned

 
     

Batterispande - de gule spande føres ikke længere, erstattes af 30 l blå spændelågsfade i plast
Pris: 142,85 kr.

     
Derudover tilbyder vi:    
Bure til trykflasker, ombytning: 73 kr.   Kviksølv-/kanylebokse 2½ l: 40,50 kr.
Papkasser til lysstofrør: 91,20 kr.   Kanylespande 11 l: 55,70 kr.
     

 

Tilbehør

Oliesug 50 l: 175,25 kr.
Vermiculite 100 l: 175,25 kr.
Sikkerhedsspuns, plast: 26,85 kr./stk. 
Faremærker, enkelt: 3,05 kr.
Faremærker, rulle: 330 kr.
Skilt m/ tekst efter eget valg: 26,85 kr.
Hvide mærkater: 3,55 kr./stk.

   
afhentning