Ansvaret er jeres

Vi leverer fortrykte etiketter og forududfyldt deklaration. Det er jeres ansvar at kontrollere, at oplysningerne på deklarationen stemmer overens med affaldet.

Deklarationsgebyr

For alle affaldstyper tillægges et mindre gebyr pr. deklaration, vi udarbejder.

Mærkning og deklarering

Emballager med farligt affald skal mærkes tydeligt, så man kan se, hvad emballagen indeholder.

Sørg for at:

  • Fjerne eller slette gamle numre, etiketter, faresedler og lignende.
  • Sætte etiket på med deklarationsnummer og affaldsgruppe.
 
Fjern/overstreg gamle mærkater.   Sæt fortrykt etiket på emballagen.
     
   
Ved farligt gods: Husk UN-nummer og faremærke!    
     

Hvis affaldet er farligt gods, så husk:

  • Emballagen skal være UN-godkendt
  • Affaldets UN-nummer påføres emballagen (skal være letlæselig og vandfast)
  • Fareseddel sættes på siden af emballagen
  • Mærkater må ikke dække over datostemplet på emballagen

Deklaration

Alt farligt affald skal have en deklaration. Deklarationen beskriver affaldet og fungerer som transportdokument over for myndighederne.

Vi udfylder deklarationerne for dig mod et mindre beløb pr. deklaration. Oplysningerne om dit affald gemmes i vores IT-system, så du senere kan få oplysninger om leverede mængder i en given periode. 

afhentning