Mere information?

Ring 9623 6680 eller send en mail!

Sortering

Hold affaldstyperne adskilt, så der ikke opstår farlige reaktioner mellem dem. Det giver som regel også den laveste behandlingspris.

Farligt affald kan altid opdeles i en af 9 affaldsgrupper. Inden for hver affaldsgruppe vil der ofte være behov for yderligere opdeling.

Deklarering af farligt affald

Modtagestationen modtager kun farligt affald, der er ledsaget af en udfyldt deklaration. Deklarationen skal fortælle, hvilken type affald der afleveres, og hvordan det er emballeret. 

Du kan få Modtagestation Vendsyssel til at udfylde din deklaration.

afhentning