Farligt gods?

Find klassificeringen på Politiets hjemmeside

Transport

Modtagestationens transportører er specialuddannede til opgaven. Bilen, som henter jeres affald, er særligt udrustet i henhold til transportreglerne.

Hvis jeres farlige affald også kategoriseres som farligt gods, har I som afsendere ansvaret for, at affald og data stemmer overens med informationerne i transportdokumentet:

  • navn på afsender og modtager
  • mængdeangivelse (vejes af chaufføren)
  • antal og beskrivelse af emballager
  • transportklassificering

Modtagestationens affaldsdeklaration fungerer som transportdokument.

Modtagestationen sørger for alle nødvendige dokumenter, mærkater osv. der skal bruges for korrekt og lovlig transport.

afhentning