Oprettet den 9. september 2015

Ny olie-/benzinudskiller

Modtagestationen fik for nylig fornyet sin miljøgodkendelse af Hjørring Kommune. Det betyder, at vi nu skal efterleve nogle skærpede krav - bl.a. til udledning af spildevand fra rensning af olieaffald fra skibe. Vandet udskilles fra olieaffaldet på vores særlige rensningsanlæg og udledes derefter som spiidevand til kloakken. Det er i denne proces, olie-/benzinudskilleren er i brug.

For at imødekomme de skærpede krav i miljøgodkendelsen til rensning af spildevand og for at udvide vores behandlingskapacitet har det været nødvendigt at installere en ny olie-/benzinudskiller. Forbedringen sikrer en renere udledning af spildevand til kloakken - af hensyn til miljøet. Vi er glade for, at arbejdet er vel afsluttet, og den nye olie-/benzinudskiller er nu taget i brug.

 

all