Regulativer

  Læs Hjørring
kommunes regulativ for erhvervs-
affald.
     
  Kontakt Brønderslev Kommune ang.
senest opdateret udgave på tlf. 9945 4545.
Spørg efter Fagenheden for Teknik og Miljø
     
  Læs Frederikshavn
kommunes regulativ for erhvervs-
affald.
     
  Læs Læsø
kommunes regulativ for erhvervs-
affald.

Affaldsguide

   

Læs MVs affaldsguide

 

Om MV farligt affald A/S

MV farligt affald A/S indsamler og behandler alle typer farligt affald. Vi er organiseret som et A/S selskab ejet af Cirkulær Nord Fonden

MV Farligt affald A/S målsætning er at:

  • levere totalløsninger vedrørende håndtering af farligt affald for områdets virksomheder og kommuner
  • fremme indsatsen omkring det miljøfarlige affald
  • tilrettelægge affaldssystemerne udfra såvel miljømæssige som økonomiske betragtninger
  • være videnscenter for håndtering af farligt affald

MV Farligt affald A/S er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret. Det er jeres sikkerhed for, at vores affaldshåndtering foregår med størst mulig hensyntagen til miljø og gode arbejdsmiljøforhold. Læs mere under menupunktet ”Miljø”.

MV Farligt affald A/S har i mere end 25 år beskæftiget sig med indsamling, håndtering og behandling af farligt affald. Vi har gennem alle årene opbygget en viden, som sikrer, at det farlige affald fra Nordjyske virksomheder håndteres og bortskaffes bedst muligt, set i forhold til både miljø og økonomi. 
om-os