Hør nærmere

Ring til Modtagestationens konsulenter på tlf. 9623 6680, hvis I vil vide mere.

Godkendt transportør og behandlingsanlæg

Reglerne for transportører og behandlingsanlæg er ændret, som følge af den nye affaldsbekendtgørelse. Det betyder, at transportører, indsamlere og behandlingsanlæg skal stå opført i  Det nationale Affaldsregister for at de må transportere og behandle affald.

Det nationale affaldsregister er et offentligt tilgængeligt register, hvor virksomheder kan se, hvem der må aftage og transportere deres affald. 

Modtagestationen burde også stå i affaldsregistret
Modtagestationen Vendsyssel har søgt Miljøstyrelsen om optagelse i Det nationale Affaldsregister. Miljøstyrelsen arbejder dog stadig på at gennemgå alle ansøgninger fra de virksomheder, der har søgt om optagelse. Dette arbejde er ikke afsluttet og derfor venter vi stadig på at høre fra Miljøstyrelsen.

om-os