Vil du vide mere?

Ring til modtagestationen på tlf. 9623 6680.

Hos jer

Vi kan også tilbyde at holde kurser, som er tilpasset jeres virksomhed. De kan afvikles på virksomheden, hvis I ønsker det.

Kom på kursus!

Som affaldsproducenter er det jeres ansvar, at affaldet er sorteret korrekt, emballeret i godkendte emballager samt at de nødvendige papirer er udfyldt, for at affaldet kan transporteres sikkert og lovligt. Hvis I håndterer farligt gods på virksomheden (eksplosive stoffer, brandfarlige væsker o.lign.), har personalet pligt til at være uddannet i henhold til ADR-bekendtgørelsens kap. 1.3.

Modtagestationen holder jævnligt kurser i sortering af miljøfarligt affald samt grunduddannelsen i farligt gods.

Sorteringskursus
Sorteringskurset er målrettet pedeller, viceværter og andre, der står for sortering og pakning af virksomhedens farlige affald i dagligdagen. Kurset omfatter teori om bl.a. deklarering og arbejdsmiljø samt praktiske øvelser i sortering af affaldet.

Kurset varer 4 timer og afholdes hos Modtagestation Vendsyssel.
Se den fulde kursusbeskrivelse her!

Grunduddannelse i farligt gods
Kurset i farligt gods er målrettet personale, der håndterer farligt gods på virksomheden – dvs. pakker, læsser, påfylder eller modtager det. Kurset giver en gennemgang af de grundlæggende regler, mærkning, sikkerhed o.lign. i arbejdet med farligt gods.

Kurset varer 6-7 timer og afholdes hos Modtagestation Vendsyssel.
Se den fulde kursusbeskrivelse her!

om-os