Miljøredegørelse

  Læs den seneste miljø-redegørelse for AVV/MV.

Miljøredegørelse

Modtagestation Vendsyssels miljøredegørelse dokumenterer bl.a., hvor store mængder affald vi modtager, og hvor meget kemikalie, vi anvender i behandlingen af olieaffald. Vi beskriver også, hvilke affaldsstoffer Modtagestationen udleder i forbindelse med behandlingen. Derudover gør vi status over vores arbejdsmiljø og beskriver nye indsatsområder.

Hvert år i juni måned offentliggør vi en ny miljøredegørelse, der beskriver det forgangne års miljøarbejde.

om-os