Miljøredegørelse

  Læs den seneste miljø-redegørelse for AVV/MV.

Certifikater

Se certifikater for:
- EMAS
- ISO 14001 
- ISO 45001

Miljø

Aflevér det farlige affald med god samvittighed. Vi tænker miljøet ind i affaldsplanlægningen og vores daglige arbejde. Det betyder bl.a.:

  • sortering, der sikrer miljørigtig og effektiv udnyttelse af affaldets potentiale
  • genbrug af materialerne i størst mulig grad
  • nyttiggørelse ved forbrænding med effektiv energiudnyttelse
  • vurdering af, at vores affaldsaftagere udnytter potentialet i produkterne så miljøvenligt og effektivt som muligt
  • rensning af spildevand fra anlægget
  • sikkert og afvekslende arbejdsmiljø for modtagestationens medarbejdere
om-os