Flydende affald er f.eks.

 • kølervæske
 • bremsevæske
 • bremsevaskervand
 • rensevæsker

Fast affald er f.eks.

 • oliefiltre
 • spraydåser
 • batterier
 • lysstofrør
 • farverester
 • bremse- og koblingedele

Kontakt os

Vi kommer gerne på besøg eller tager en snak over telefonen. Ring på tlf. 9623 6680.

Autoværksteder

Autoværksteder kan på en nem og sikker måde komme af med det miljøfarlige affald. Det fungerer sådan:

 • Vi leverer de emballager, I har brug for.
 • På hver emballage står der, hvad der må komme i den pågældende emballage.
 • I ringer, når emballagen er fyldt.
 • Vi udarbejder de nødvendige papirer og kommer og henter affaldet.
 • I modtager dokumentation for afleveret mængde. 

Modtagestationen henter dog ikke:

 • elektronikaffald
 • autoruder
 • kofangere
 • akkumulatorer
 • spildolie

Med virkning fra 1. januar 2019 kan Modtagestation Vendsyssel ikke længere indsamle og modtage spildolie fra virksomheder. Baggrunden for denne ændring er den gældende lovgivning, som betyder vi ikke må indsamle genanvendeligt farligt erhvervsaffald til regenerering. Vi henviser i stedet til, at spildolien bortskaffes via private aktører, der er godkendt til at indsamle og modtage spildolie. Godkendte modtagere og indsamlere kan findes på https://affaldsregister.ens.dk

Benyt i stedet AVVs genbrugspladser til aflevering af de nævnte affaldstyper. Kontakt AVV og hør nærmere - læs også om ordningen for virksomheder på genbrugspladserne, Mærk affaldet.

Kontakt os og få et prisoverslag på at få hentet affald på jeres værksted.

ordning