Læs regulativer


 

Regulativ gældende i Hjørring, Brønderslev og Læsø kommuner

     
  Regulativ gældende i Fr.havn Kommune
     

Hvad sker der med affaldet?

Klinisk risikoaffald specialforbrændes, bl.a. på AVVs Energianlæg i Hjørring. Det indfyres separat i ovnen for at undgå smitterisiko. Røgen renses grundigt.

Klinisk risikoaffald

Modtagestation Vendsyssel I/S har fået ny hjemmeside. Du kan finde oplysninger omkring klinisk risikoaffald her

https://www.avv.dk/virksomheder/modtagestation-vendsyssel/klinisk-risikoaffald/

Du er også velkommen til at sende en mail info@modtagestation.dk eller ringe på 96 23 66 44.

ordning