Ring eller skriv til os

Kontakt MV Farligt affald A/S på tlf. 6919 0388 eller afhentning@modtagestation.dk, hvis du har spørgsmål til ordningen.

 

Landbrugsordninger

Miljøfarligt affald fra landbrug er f.eks.:

 • spraydåser
 • medicinrester og kanyler
 • ampuller
 • giftrester
 • kemikalier og desinfektionsmidler
 • lysstofrør, elsparepærer og batterier
 • malingsrester, lak og terpentin
 • spildolie, oliefiltre og kølervæske

MV Farligt affald A/S tilbyder skræddersyede ordninger for miljøfarligt affald fra landbrug. Du kan vælge mellem lille landbrugsordning og fleksibel landbrugsordning.

Tilmeld dig ordningen ved at ringe til os på tlf. 6916 0388 eller sende en mail til afhentning@modtagestation.dk

 

Lille landbrugsordning
Ordningen er for landbrug med mindre end 50 kg miljøfarligt affald om året. Ordningen fungerer på flg. måde:

 • Når du har tilmeldt dig ordningen modtager du 2 stk. 30 l blåt plastfad med tilhørende skilt. Det ene fad må kun benyttes til spraydåser. Det andet til øvrigt farligt affald.
 • Du kan få byttet de to beholdere optil 2 gange årligt.
 • Når vi afhenter affaldet, leverer vi et eller to tomme fade.
 • Vi vejer det miljøfarlige affald på lastbilen, og du får en deklaration som dokumentation for, at dit miljøfarlige affald bliver behandlet korrekt.

Lille landbrugsordningen koster 395 kr. om året (ekskl. moms), inkl. deklarationsgebyr, afhentning og behandling af affaldet

 

Lille landbrugsordning omfatter 2 stk. 30 liters spændelågsfad.

 
Fleksibel landbrugsordning
Ordningen er for landbrug med mere end 50 kg miljøfarligt affald om året. Ordningen fungerer på flg. måde:
 • Du vælger de emballager, der passer til dine behov. 
 • Beholderne er tydeligt mærket med de forskellige typer af miljøfarligt affald.
 • Ring eller send os en mail, når en eller flere beholdere skal tømmes.
 • Når vi afhenter affaldet, leverer vi ny emballage.
 • Vi vejer mængden af de forskellige typer affald.
 • Vi udfylder deklarationer, hvor type og mængde fremgår. Dette er dokumentation for, at dit miljøfarlige affald bliver behandlet korrekt.
 • Du kan altid få gratis besøg af en konsulent fra modtagestationen.

Prisen varierer efter behov. Ring på tlf. 6916 0388 og hør nærmere! 


Eksempel på emballager.
 
 
Eksempel på emballager.
 

 

ordning