Ring til os

Kontakt modtagestationen på tlf. 9623 6680, hvis du har spørgsmål til ordningen.

 

Landbrugsordninger

Miljøfarligt affald fra landbrug er f.eks.:

 • spraydåser
 • medicinrester og kanyler
 • ampuller
 • giftrester
 • kemikalier og desinfektionsmidler
 • lysstofrør, elsparepærer og batterier
 • malingsrester, lak og terpentin
 • spildolie, oliefiltre og kølervæske

Modtagestation Vendsyssel tilbyder skræddersyede ordninger for miljøfarligt affald fra landbrug. Du kan vælge mellem lille landbrugsordning og fleksibel landbrugsordning.

Tilmeld dig ordningen ved at ringe til os på tlf. 9623 6680 eller sende en mail til affald@modtagestation.dk

 

Lille landbrugsordning
Ordningen er for landbrug med mindre end 50 kg miljøfarligt affald om året. Ordningen fungerer på flg. måde:

 • Når du har tilmeldt dig ordningen modtager du 1 stk. 60 l blåt fad med skilt og pakkevejledning.
 • Du kan få byttet beholder 2 gange om året.
 • Når vi afhenter affaldet, leverer vi et tomt fad.
 • Vi vejer det miljøfarlige affald på lastbilen, og du får en deklaration som dokumentation for, at jeres miljøfarlige affald bliver behandlet korrekt.

Lille landbrugsordning koster 380 kr. om året (ekskl. moms), inkl. deklarationsgebyr, afhentning og behandling af affaldet.

 

 
Lille landbrugsordning omfatter 1 stk. 60 liters spændelågsfad.

 
Fleksibel landbrugsordning
Ordningen er for landbrug med mere end 50 kg miljøfarligt affald om året. Ordningen fungerer på flg. måde:
 • Du vælger de emballager, der passer til dine behov. 
 • Beholderne er tydeligt mærket med de forskellige typer af miljøfarligt affald.
 • Ring eller send os en mail, når en eller flere beholdere skal tømmes.
 • Når vi afhenter affaldet, leverer vi ny emballage.
 • Vi vejer mængden af de forskellige typer affald.
 • Vi udfylder deklarationer, hvor type og mængde fremgår. Dette er dokumentation for, at dit miljøfarlige affald bliver behandlet korrekt.
 • Du kan altid få gratis besøg af en konsulent fra modtagestationen.

Prisen varierer efter behov. Ring på tlf. 9623 6680 og hør nærmere! 


Eksempel på emballager.
 
 
Eksempel på emballager.
 

 

ordning