Få et tilbud

Vi afregner efter de faktiske udgifter til mandskab, bortskaffelse m.v.

Kontakt os og få et tilbud!

MiljøService

Har du brug for oprydning efter en uheld, brand eller måske i forbindelse med, at virksomheden lukker? Eller blot brug for hjælp til at sortere og pakke det farlige affald?

Kontakt MV MiljøService, så rykker vi ud! En hurtig og korrekt oprydning er den bedste sikring mod forurening. Vi sorterer og pakker affaldet på stedet - det mindsker miljøgenerne og nedsætter omkostningerne. Vi råder over det nødvendige udstyr og tilbyder totalløsninger fra oprydning til destruktion.

ordning