Hvad sker der med affaldet?

Vi renser selv olie- og benzinaffaldet hos Modtagestation Vendsyssel. Efter rensningen kan vandet ledes til det kommunale renseanlæg, mens den faste del af affaldet brændes på AVVs forbrændingsanlæg.

Bestil tømning

Ring til Modtagestation Vendsyssel på tlf. 9623 6680, når I skal have tømt jeres olie-/benzinudskiller. Eller send os en mail på info@modtagestation.dk

Olie- og benzinudskillere

Har jeres virksomhed olieholdigt spildevand, eller er der risiko for, at olieholdige produkter kan løbe i kloakken? Så har I formodentlig tilsluttet en olie- og benzinudskiller til kloaksystemet. Udskilleren sikrer, at olien udskilles fra vandet og tilbageholdes, inden vandet ledes videre til den offentlige kloak.

En olie- og benzinudskiller skal tømmes med passende intervaller, for at den fungerer korrekt, og olien ikke føres med ud i kloaksystemet. Derfor har kommunen indført obligatorisk tømningsordning  for alle olie- og benzinudskillere samt tilhørende sandfang.

Vi administrerer den obligatoriske ordning
Modtagestation Vendsyssel administrerer denne tømningsordning i Brønderslev og Hjørring kommuner. Tømningsordningen omfatter automatisk tilsyn og eventuel tømning efter fastlagte intervaller. Tømningsintervallerne for den enkelte udskiller bestemmer kommunen og modtagestationen i fællesskab. Det er lovpligtigt, at en udskiller bundtømmes mindst én gang årligt.
For at deltage i den fælleskommunale tømningsordning betaler jeres virksomhed en afgift, alt efter hvad der er foretaget ved udskilleren.

 

Det udskilte olie- og benzinslam suges op i tankbilen, som
kører det til Modtagestation Vendsyssel.
 
Priser 2020    
Almindelige udskillere    
Type   Pris i kr.
Besigtigelse   180,00
Skumning   525,00
Bundtømning   860,00
Sandfang, tømning   480,00
     
Udskillere ved undervognsbehandling    
Type   Pris i kr.
Tømning   403,00
Affaldsbehandling   Spørg os!
ordning